POLDER LAND VAN WAAS

Realisaties

Fietspad Koningsdijk

Project Staat-Spaanse Linies: Dit kadert in een Europees project en omvat forten en verdedigingswerken die zijn aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1701-1713) in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen met West-, en Oost-Vlaanderen. In het grensoverschrijdende krekengebied zijn meer dan 160 forten, redoutes, linies en stadsversterkingen aangelegd. De doelstelling daarbij is om de lijnvormige structuren in het grensgebied van Vlaanderen en Nederland te versterken tot een herkenbaar en beleefbaar geheel en het versterken van de samenhang tussen dijken, forten en verdedigingswerken, kreken en inundatiegeulen. Dit alles moet resulteren in een kwalitatief plattelandsproduct waarin de verwering van landbouw, erfgoed, natuur, water, toerisme en recreatie het belangrijkste doel is.

Dit project wordt mede ondersteund door Europa, de Provincie, de Gemeente Sint-Gillis-Waas en de Polder van het Land van Waas. Tevens met medewerking van de Vlaamse Landmaatschappij.

Aanleg van het fietspad op de Koningsdijk, Sint-Gillis-Waas (verbinding Fort Bedmar - Kieldrecht) is gestart tweede week van april 2012.
Voor meer informatie over dit project: http://www.staatsspaanselinies.eu