POLDER LAND VAN WAAS

Problematiek

Sluikstorten

Het ganse poldergebied kampt met een groot probleem van zwerfvuil en sluikstorten. Er wordt gevreesd dat het probleem van het sluikstorten nog zal toenemen, de tendens dwingt helaas tot die conclusie. Als een stort aangetroffen wordt, wordt dit direct doorgegeven aan de politie. De Polder Land van Waas werkt samen met de gemeenten om hierin streng op te treden.