POLDER LAND VAN WAAS

Organisatie

Personeel

Het veldwerk van de polder wordt door vier arbeiders gedaan. De Polder van het Land van Waas beschikt hiervoor over verscheidene machines zoals een bandenkraan, tractor, klein gereedschap,… De taken van deze arbeiders zijn o.a. onderhoudswerken aan de waterlopen zoals reitwerken, slibruimingswerken, oververstevigingswerken,… Verder moeten er wegen hersteld worden, bermen gemaaid,… De Polder van het Land van Waas besteedt ook veel werk uit omdat er dikwijls vakkennis nodig is zoals bij het opmetsen van duikers, brugjes leggen,…

De vier arbeiders zijn ook sluis- of dijkwachter. Dit wil zeggen dat ze instaan voor de bediening van de pompgemalen, stuwen en sluizen.

Voor het administratieve werk wordt de Ontvanger-Griffier op kantoor bijgestaan door een deeltijds bediende.