POLDER LAND VAN WAAS

Organisatie

Ontvanger-Griffier

Net als de Dijkgraaf en de gezworenen wordt ook de Ontvanger-Griffier door de Algemene Vergadering gekozen. Caroline Neels is sinds 2011 Ontvanger-Griffier van de Polder van het Land van Waas. Zij is verantwoordelijk voor de behandeling van de gelden van het openbaar bestuur. In de praktijk echter is het takenpakket van een Ontvanger-Griffier veel uitgebreider. De Ontvanger-Griffier is eerder de manager van het bestuur. Hij moet op de hoogte zijn van technische kennis voor de uitvoering van de werken, jachtregeling, fiscale wetgeving, Veldwetboek, en dergelijke meer. De Ontvanger-Griffier moet kortom vertrouwd zijn met de totaliteit van wetgeving waarmee het openbaar bestuur geconfronteerd wordt.