POLDER LAND VAN WAAS

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Het ambtsgebied van de huidige Polder van het Land van Waas is ongeveer 13.000 ha groot en strekt zich gedeeltelijk uit over het grondgebied van de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht. Het gebied situeert zich in het N-O van de provincie Oost-Vlaanderen en wordt ten noorden begrensd door Nederland, in het westen door het Stropersbos, in het Oosten door de Schelde en ten Zuiden door de Watergang der Hoge Landen (min of meer parallel met de expressweg N49 / E34).

In ons gebied wordt een groot deel van de oppervlakte ingenomen door de Waaslandhaven. De Polder van het Land van Waas hoort bij het Benedenschelde-bekken en het deelbekken van het Land van Waas. Er lopen waterlopen van 1e categorie (15 km), 2e categorie (45 km), 3e categorie (90 km) en 4e categorie (perceelsgrachten) door het gebied. Vier pompgemalen helpen bij de afvoer van het water. Dit zijn de Stenegoot, Vlaamschen Dijck, Keetberg en Watermolen. Verder is er nog een netwerk van 115 km polderwegen. Op de dijken beheert de polder ook nog +/- 11 000 bomen.