POLDER LAND VAN WAAS

Organisatie

Algemene vergadering

Eén maal per jaar is er een vergadering voorzien met alle ingelanden (= mensen die een zakelijk recht uitoefenen in het poldergebied) die deel uitmaken van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering is een term voor een groep mensen die het beleidsbepalend orgaan zijn van de polder. Op deze vergadering worden alle beslissingen genomen die fundamenteel zijn voor de polder. De hoeveelheid grond in eigendom is de norm om lid te zijn van de Algemene Vergadering omdat polders in het verleden opgericht zijn om de grond van de boer te beschermen. Bij een polder die kleiner is dan 100 ha is 0,5 ha in eigendom al voldoende om in de Algemene Vergadering te zitten. Eigenaars in het poldergebied die deze norm niet halen kunnen wel eigendommen samenvoegen en een afgevaardigde naar de Algemene Vergadering sturen.

De Polder van het Land van Waas heeft een oppervlakte van 13 000 ha. De norm om deel te nemen aan de Algemene Vergadering is 5 ha omdat de totale oppervlakte de 10 000 ha overschrijdt.